BIOVENTUS - experienced supplier of bioproducts.

Official distributor of Arch Timber Protection products.
More information at:
http://www.archtp.info/
http://www.impregnavimas.lt/


BIOVENTUS - sėkmingi sprendimai maisto ir pašarų pramonei.

Oficialus Arch Timber Protection atstovas Lietuvoje.
Daugiau informacijos:
http://www.archtp.info/
http://www.impregnavimas.lt/


E-mail vilnius@bioventus.lt
Tel +370 5 270 18 32
Fax +370 5 278 49 16